ZWIZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
MIDZYNARODOWA FEDERACJA KYNOLOGICZNA

ostatnia aktualizacja

poprzednia strona: 61956 odwiedzin

Stron monitoruje stat24
Fundacja Kynoterapeutyczna SEKRET GAI

Rodowód - TOSCA BUTTERFLY z Karczewkich Szuwarów

TOSCA BUTTERFLY z Karczewkich Szuwarów ur. 01.04.2007 r.
 HARDY ALVIN Golden Erinor  Ritzilyn Man About Town  Paudell Easter Plantagenet At Kerrien  Sansue Castalian
 Kerrien Calypso of Paudell
 Ritzllyn Vlvacity  Ritzilin Jefferson
 Ritzzilyn Red Knicks
 Annabella  Floyd v.d. Beerse Hoeve  Westley Floyd 
 Debbie v.d. Beerse Hoeve
 v.d. Willekeshof Eloy  Okli Robo
 Astrid v. Steglitz
 LIMONKA BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów  LIMONKA BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów  ELSWOOD THE HIGHLANDER  JOBEKA JASPER OF NORTONFOOD
 WESTLEY CLEMENTINA
 REMINGTON ROSETTE  REMINGTON ROCKET
 REMINGTON RITZY
 EMMY LOU of Blue Erinor  Peperclip v.d. Beerse Hoeve  Standfast Angus 
 Air-Borne Innocent v.d. Beerse Hoeve
 Annabella Floyd v.d. Beerse Hoeve
 v.d. Willekeshof Eloy